مطالب توسط keyvanfar

AngularJS Controllers

AngularJS بر حسب نوری کنترل داده ها از AngularJS را برنامه های کاربردی. AngularJS بر حسب نوری اشیاء به طور منظم جاوا اسکریپت هستند. AngularJS Controllers از AngularJS برنامه های کاربردی توسط کنترل کنترل می شود. رهنمود ng-controller برنامه تعریف می کند. کنترل یک شی جاوا اسکریپت، جاوا اسکریپت ایجاد شده توسط یک سازنده شی استاندارد […]

AngularJS اتصال داده ها

اطلاعات اتصال در AngularJS هماهنگ سازی بین مدل و نمایش است. مدل داده ANGULARJS برنامه های کاربردی معمولا یک مدل داده اند. مدل داده مجموعه ای از داده های موجود برای نرم افزار است. مثال var app = angular.module(‘myApp’, []); app.controller(‘myCtrl’, function($scope) {     $scope.firstname = “John”;     $scope.lastname = “Doe”; }); HTML […]

AngularJS رهنمود ng-model

رهنمود ng-model ارزش کنترل های HTML (ورودی، انتخاب، متنی) به داده های نرم افزار متصل می شود. رهنمود ng-model با ng-model بخشنامه شما می توانید مقدار یک فیلد ورودی را به یک متغیر در AngularJS ایجاد متصل شوند. مثال <div ng-app=”myApp” ng-controller=”myCtrl”>     Name: <input ng-model=”name”> </div> <script> var app = angular.module(‘myApp’, []); app.controller(‘myCtrl’, […]

AngularJS بخشنامه

از AngularJS شما اجازه می دهد HTML گسترش با ویژگی های جدید به نام بخشنامه. از AngularJS دارای مجموعه ای از ساخته شده است در دستورات که به برنامه های خود ارائه می دهد قابلیت. AngularJS را نیز اجازه می دهد دستورات خود را تعریف می کنید. از AngularJS بخشنامه از AngularJS دستورات توسعه یافته […]

AngularJS ماژول

ماژول از AngularJS یک برنامه تعریف می کند. ماژول یک ظرف برای بخش های مختلف یک نرم افزار است. ماژول یک ظرف برای کنترل نرم افزار است. بر حسب نوری همیشه به یک ماژول تعلق دارند. ایجاد یک ماژول یک ماژول است با استفاده از تابع AngularJS را ایجاد angular.module <div ng-app=”myApp”>…</div> <script> var app […]

AngularJS عبارات

ANGULARJS عبارت می توان داخل دو آکولاد نوشته: {{ expression }} . ANGULARJS عبارت همچنین می توانید در داخل یک بخشنامه نوشته شود: ng-bind=” expression ” . AngularJS را خواهد بیان حل و فصل، و بازگشت به نتیجه دقیقا همان جایی که بیان نوشته شده است. ANGULARJS عبارت بسیار شبیه به عبارت جاوا اسکریپت هستند: […]

مقدمه

ز AngularJS یک چارچوب جاوا اسکریپت است. می توان آن را به یک صفحه HTML با یک تگ <script> اضافه شده است. AngularJS را گسترش ویژگی های HTML با بخشنامه ها، و متصل به داده های HTML با عبارات. از AngularJS چارچوب جاوا اسکریپت است از AngularJS یک چارچوب جاوا اسکریپت است. این یک کتابخانه […]

خانه

  AngularJS را به عنوان مثال             <!DOCTYPE html> <html lang=”en-US”> <script src=”https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.4.8/angular.min.js”></script> <body> <div ng-app=””> <p>Name : <input type=”text” ng-model=”name”></p> <h1>Hello {{name}}</h1> </div> </body> </html> Try it Yourself » پیش نیاز هایی که باید بدانید قبل از اینکه Angular Js را یاد بگیرید باید به موارد زیر مسلط باشد: […]

قسمت اول – اضافه کردن AngularJS در پروژه

AngularJS یک فریم ورک جاوااسکریپ است. در این فریم ورک Attribute های HTML با Directive ها گسترش میابند و داده ها با استفاده از Expression ها به HTML همبسته میشوند. جهت اضافه کردن این فریم ورک به پروژه خود از تگ زیر استفاده میکنیم: <script src=”http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.26/angular.min.js”></script>  

آموزش

سلام بخش آموزش از امروز 96/02/25 راه اندازی شد. آموزش زبان های برنامه نویسی و مثالها و نمونه کدهایی برای کمک به نوشتن برنامه های شما. تخصص ها زبانهای سمت سرور : php , java , .net,… زبانهای سمت کلاینت : html , html5 , css , css3 , jquery , jqueryUI ,bootstrap ,angularjs,…